Pont d’entrada Picassent

El pont és l’entrada principal, la porta gran de Picassent que travessa el barranc de Don Félix, hui barranc de Picassent.  És el testimoni per excel·lència de les entrades i eixides de Picassent.

El motiu de la construcció d’aquest pont va ser per salvar el pas de la carretera Silla a Alboraig damunt el barranc de Picassent poc abans d’entrar al nucli urbà. El pont es va construir en 1896, dintre dels programes de modernització de les carreteres del moment. El pont va facilitar sobretot l’activitat exportadora del raïm i la taronja, ja que abans els carros que anaven amb aquestes mercaderies cap al mercat d’abastos de València i al grau tenien que baixar al fons del barranc per travessar-lo i eixir a l’antiga carretera d’Alcàsser salvant mil i un obstacles.

Es tracta d’una construcció molt sòlida i preparada per a suportar la força de l’aigua  en cas de produir-se fortes avingudes d’aigua. Va ser restaurat el 1998 ampliant la calçada de pas dels vehicles, condicionament de les voreres, i una  nova barana de ferro com a element de protecció. Figures que representen a la llauradora i llaurador valencians posen als seus extrems com a homenatge al món agrícola al que pertany Picassent.

Com a nota curiosa cal destacar que aquell mateix any de 1896, també va arribar l’enllumenat elèctric als nostres carrers.