Casa Consistorial de Alfafar

El projecte per a la construcció de la casa consistorial d’Alfafar va ser encarregat a Sebastià Monleon Estellés (1815-1878), arquitecte i personatge polifacètic en la cultura arquitectònica de la València del XIX.

Sebastià Monleon projectà per a Alfafar un edifici exempt, que s’obria a tres carrers i a l’antiga plaça de la Foia, hui denominada plaça de l’Ajuntament. L’edific s’eleva sobre un solar de planta rectangular de 22 per 28 metres, de poc més de 600 m2. L’arquitecte Monleon va optar per imprimir a l’ajuntament d’Alfafar l’estil de l’arquitectura clàssica. En aquesta línia estilística, s’articula la composició arquitectònica de l’edifici. La façana principal de la casa consistorial es forma amb dos cossos d’edificació i un àtic decoratiu d’acabament. En termes generals, respon a un esquema de l’arquitectura classicista més pura i senzilla: simetria axial, ordre compositiu i buits de component vertical, a més de l’us del lèxic grecoromà.

Amb el projecte presentat a l’Ajuntament d’Alfafar el mes de novembre de 1860 per l’arquitecte Sebastià Monleon, l’alcalde Felix Blanc aconseguí rescatar el projecte i remetre emes de maig de 1861 els plànols i el pressupost d’obres al Ministeri de la Governació per a la seua aprovació.

Després de diversos tràmits administratius, l’any 1867 fou determinant per a l’inici de la construcció de l’edifici de la Casa Consistorial. L’obtenció de l’autorització administrativa, l’aprovació pressupostària per l’Ajuntament d’Alfafar amb l’expedient de recursos i l’adjudicació definitiva de l’obra al contractista José Ferrer Albert, permeteren que les obres pugueren començar a final de l’any 1867.

La construcció de la casa consistorial i la ubicació de la plaça Major actuaren com a punts a partir dels quals es vertebrà la trama urbana a mitjan segle XIX. Des de la construcció del nou consistori, la plaça serà el lloc de concentració per als veïns i el marc adequat per a la contractació de les feines del camp, per a la realització del mercat públic o d’algunes de les activitats festives. El nou edifici de l’Ajuntament concentrarà l’activitat administrativa i política d’Alfafar, a més de reunir els conselles municipals.

L’obra més destacada que podem trobar a la casa consistorial és la “Jura de Santa Gadea” obra d’Armando Menocal. El llenç va ser presentat a l’exposició Nacional de Belles Arts de 1887, on segurament va ser adquirit pel Comte Romrée que el va dur al seu Palau ací a Alfafar. El cineasta Edgar Neville Romrée, net dels comtes, el va cedir a l’Ajuntament d’Alfafar.
Resulta curiós com un artista que no devia estar excessivament familiaritzat amb els estils medievals espanyols, pels seus orígens cubans, va ser capaç de representar un ambient historicista relativament ben encertat. L’obra il·lustra el moment històric i llegendari del jurament del Rei Alfonso VI de Castilla, que a petició del Cid, jurà en l’església de Santa Gadea de Burgos no haver pres part de la mort del seu antecessor Sancho II.

Per visitar el cuadre de la “Jura de Santa Gadea” poden dirigirse al correu juanramon@alfafar.es y concertar una visita baix cita previa.

Horari:     Dilluns a Divendres de 9:00h. a 21:00h

Ubicació:    Plaça de l’Ajuntament, 1.                        

Telèfon: 963 18 21 26