Platos típicos de Picanya

Los platos que se destacan son, la paella, arroz a banda, Arròs amb fessols i naps, calderas de arroz.

El concurs, emmarcat com sempre en les festes en honor al patró del municipi, Sant Miquel en el mes de setembre, té lloc al Port de Catarroja, en el Parc Natural de l’Albufera de València.L’expert i rigorós jurat, els membres de la Confraria de Pescadors Sant Pere (l’associació més antiga de Catarroja), són els hereus d’aquells que fa molts i molts anys van crear esta delícia culinària.

El Concurs d’Allipebre ja ha ultrapassat la categoria de concurs per convertir-se en tota una festa d’exaltació de la nostra gastronomia, ja que l’Ajuntament de Catarroja ofereix una degustació gratuïta d’este exquisit plat per a més de 2.000 persones.

 Els restaurants radicats en el parc natural ofereixen una carta que té la seua especialitat en la denominada cuina albuferenca; és a dir, aquella que es nodreix dels ingredients propis de l’Albufera.

En concret, a Catarroja són famosos el seu allipebre d’anguiles i els plats que es basen en l’arròs com a producte estrella, en totes les seues modalitats de paelles i arrossos caldosos; especialment, l’arròs en perol (arròs amb naps).

Des de 2023 se celebra una edició profesional de Concurs d’allipebre amb l’objetiu de difondre este plat al sector de la  restauració de la zona.

https://concursoallipebre.com/inicio/

https://www.catarroja.es/va/pagina/port-tradicions